ETHICAL JEWELLERY

Vi är så glada att nu vara en del av organisationen Fairmined och därigenom kunna erbjuda Fair Trade och Fair Mined guld och silver.

För att läsa mer om deras arbete för utvecklingen av småskalig gruvdrift för en bättre arbetsmiljö och levnadsstandard för gruvarbetare världen över, besök deras hemsida www.fairmined.org

All annan metall som används hos Rebecca Bonaparte är återvunnen och har därav en mycket lite miljöpåverkan.

Du kan även själv lämna in gammalt guld för omarbetning och det där lita extra emotionella värdet.

Vi har även Fair Trade stenar vid förfrågan. Allt för att kunna skapa det ultimata vackra smycket!

FM_GENERAL_LOGO_gold_descriptor_box_1_-08

We are so happy to now be a part of the Fairmined community and through them offer Fair Trade and Fair Mined gold and silver.

To read more about their work on developing small scale mining and reach a better work environment and life standard for the small scale mining community, please visit their web site www.fairmined.org

All other metal used at Rebecca Bonaparte are recykled and therefore has a very small impact on the environment.

You can also bringin your old gold and re use it in your jewellery for that extra sentimental value.

We also offer Fair Trade stones up on request. All to create the ultimate piece of beautiful jewellery!