Free shipping within Sweden.

Metals - what we use and what you can choose

Eftersom smyckebranchen har en mörk baksida med dåliga arbetsförhållanden och en stor negativ påverkan på miljön så jobbar vi med att föröka skapa så etiskt hållbara smycken som möjligt.

Vi gör alla smycken i Stockholm och har superduktiga steninfattare och gravörer som hjälper oss. De är alla relativt närbelägna, de flesta i Stockholm och några i övriga Sverige, och vi vet att deras arbetsmiljö är precis lika god som våran. Bra alltså! :)

All metall som vi använder är så kallad återvunnen metall. Vi vet dock inte exakt vart denna metall kommer ifrån innan den återvinns. Därför vill vi inte direkt säga att detta är ett mer miljövänligt alternativ. Även om vi tror att det helt klart är ett bättre alternativ en nybruten metall. Både för jordklotet och människan.

Du kan även välja att använda eget guld om du har en liten gömma hemma. Antingen att omarbeta guldet i ditt nya smycken eller använda det som en del i betalningen. av det du beställer.

 

 

As the jewellery industry has a pretty poor track record of the environmental impact it has and how workers are treated we do our very best to make sure our jewellery has a high ethical standard.

We make all our jewellery ourselves here in Stockholm and have super skilled craftsmen/women that helps with gem setting and engraving. They are all located relatively close by and we know that they have a good work environment.

All metal used in our jewellery is recycled which means that we don't use metal that we know is newly extracted from the ground. However, we can't say where this recycled metal is originally from. Therefore we don't use the term "recycled metal" as a claim to more environmentally friendly metal. Eventhough our belief is that it's better with recycled metal rather than newly extracted from the ground. Both for earth and workers.

You can also choose to recycle your own gold . Either use it in your piece of jewellery or use it as a part of the payment for your desired piece.